top of page

Sponsors

Wij zijn de orgelmakerij Pels & van Leeuwen zeer erkentelijk voor het belangeloos stemmen van de tongwerken t.b.v. de film-opnames die we maakten op 7 mei 2021 in de Grote Kerk van Gorinchem. Voor meer informatie klikt u op onderstaande afbeelding.

We danken Inside.Audio | Han Leentvaar voor de medewerking aan de opnamedag op 7 mei 2021 in de Grote Kerk te Gorinchem. Mede door de professionele geluidsopname zijn de video's een prachtig geheel geworden!

bottom of page